Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi

G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde — 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde — 2

SATICI BİLGİLERİ

G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

Madde — 3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. e-ticaret sitesi  grandbazaar.kz’ye üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde — 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde — 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 — ALICI, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

 5.2 — Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 — Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 — SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 — Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olmasi ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmasi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 — Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi veya geri çekmesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 7 iş günü içinde SATICIya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICIya aittir.

 5.7 — SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 15 gün içinde alıcıya ait kredi karti fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 — ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarim veya degiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldigi tarihten başlayarak 15 gün içinde faturası ile birlikte gönderilir ve nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 15 günlük sürenin dolmasi halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadir.

 5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandiktan sonra geçerlilik kazanır.

 Madde — 6

CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneğini elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanilmasi halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürün ile birlikte satış faturası aslının 14 gün içinde iadesi zorunludur. Ürün ve bu belgelerin ulaşmaşını takip eden 15 gün içinde ürün bedelinin ALICInın kredi karti hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslinin gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez ve/veya ücret iadesi yapılmaması hakkını gizli tutar. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. Ayrica, niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan, deforme olabilen veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasıye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde — 7

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Договор купли-продажи

Все пользователи, совершившие регистрацию, считаются согласными с тем, что они прочитали и одобрили договор купли-продажи.

Договор купли-продажи

Данный договор является договором в виртуальной среде между G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. и Клиентом.

Пункт 1

Предмет настоящего Договора охватывает права и обязанности сторон в соответствии с положениями закона о Защите потребителей №4077 в отношении продажи и доставки товара, который продавец продает покупателю, с указанием ниже характеристики и цены; так же охватывает права и обязанности сторон в соответствии с положениями о принципах и процедурах применения дистанционных договоров.

Пункт 2

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. Exp. Ltd. Sti.

Пункт 3

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Все пользователи: и все покупатели, зарегистрировавшиеся, а также совершающие покупки в интернет-магазине grandbazaar.kz компании G Bazaar Tekstil E-Ticaret İth. Exp. Ltd. Sti. (Далее — покупатель или клиент).

Пункт 4

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Тип, количество, марка / модель, цвет, цена и способ оплаты указаны на сайте, но могут быть изменены  без уведомления покупателя.

Пункт 5

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 ПОКУПАТЕЛЬ заявляет, что он прочитал и ознакомился со всей предварительной информацией об основных качествах, цене, способе оплаты и доставке товара в соответствии с предметом договора, указанным в пункте 4, и дал необходимое электронное подтверждение.

5.2 Товар, на который распространяется действие договора, доставляется покупателю или лицу / организации по адресу, указанному в предварительной информации, в зависимости от расстояния расположения получателя для каждого товара, при условии, что доставка не превышает законный 30-дневный срок.

5.3. Если товар, на который распространяется действие договора, должен быть доставлен другому лицу или организации от покупателя, ПРОДАВЕЦ не несет ответственность, если лицо или организация, подлежащая доставке, не принимает поставку.

5.4 ПРОДАВЕЦ несет ответственность за доставку товара в соответствии с договором в целости и сохранности, в соответствии с техническими условиями, указанными в заказе, вместе с гарантийными документами и руководствами пользователя, если таковые имеются.

5.5. Для доставки товара, на который распространяется действие договора, этот договор должен быть утвержден в электронном виде, а стоимость должна быть оплачена с помощью способа оплаты, предпочитаемого покупателем. Если по какой-либо причине стоимость товара не уплачена или отменена в банковских записях, ПРОДАВЕЦ считается освобожденным от обязательств по доставке.

5.6. В случае, если банк или финансовое учреждение не платит или отзывает сумму стоимости товара ПРОДАВЦУ из-за несанкционированного или незаконного использования кредитной карты покупателя посторонними лицами после доставки товара, не вызванного ошибкой покупателя, ПОКУПАТЕЛЬ должен отправить ПРОДАВЦУ товар, доставленный лицу или учреждению, указанному в договоре купли-продажи, в течение 7 рабочих дней. В таком случае расходы по доставке несет покупатель.

5.7. Если ПРОДАВЕЦ не может доставить товар, на который распространяется действие договора, в установленный срок из-за форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций, таких как воздушное противодействие, препятствующее транспортировке, прекращение перевозки, он обязан уведомить об этом покупателя. В этом случае покупатель может использовать одно из прав, отменить заказ, заменить товар, на который распространяется договор, эквивалентным, если таковой имеется, и / или отложить срок доставки до исчезновения препятствия.

В случае, если покупатель отменяет заказ, ПРОДАВЕЦ должен отменить квитанцию ​​покупателя в соответствующем банке по кредитной карте и вернуть соответствующую сумму на счет покупателя в течение 15 дней и уведомить ПОКУПАТЕЛЯ О  совершенной транзакции по электронной почте.

В таком случае ПРОДАВЕЦ не может нести ответственность за задержки, вызванные соответствующим банком.

5.8. В случае если товар, доставленный ПОКУПАТЕЛЮ либо лицу и / или учреждениям, куда ПОКУПАТЕЛЬ желает доставить, являются дефектными или поврежденными, соответствующий товар или товары должны быть представлены ПРОДАВЦУ вместе со счет-фактурой в течение 15 дней с даты получения ПОКУПАТЕЛЕМ для дальнейшего ремонта или замены товара в рамках гарантийных условий, расходы по доставке покрывает ПОКУПАТЕЛЬ. В случае если истекает 15-дневный срок, ПОКУПАТЕЛЬ должен доставить полученный товар в соответствующую службу сервиса.

5.9 Данный договор вступает в силу после его электронного одобрения покупателем.

Пункт 6

ПРАВО НА ОТКАЗ:

Покупатель имеет право отказаться от товара в течение четырнадцати (14) дней с момента поставки ему или лицу / организации по указанному адресу, на который распространяется действие договора. Чтобы воспользоваться правом на отказ от товара, в течение этого периода необходимо уведомить ПРОДАВЦА по факсу или электронной почте и отправить по электронной почте образец отчета об отправке товара ПРОДАВЦУ. Важно, чтобы товар не был использован в соответствии с положениями Пункта 7, а его упаковка не была повреждена. Если это условие выполнено, необходимо  вернуть оригинал счета-фактуры с товаром, доставленным покупателю или третьему лицу в течение 14 дней. В течение 15 дней после прибытия товара и документов ПРОДАВЕЦ должен предпринять попытку в соответствующем банке вернуть стоимость товара на счет кредитной карты ПОКУПАТЕЛЯ. Продавец не несет ответственности за сбои на стороне банка при возврате стоимости товара. Налог на добавленную стоимость и другие юридические обязательства, если таковые имеются, не подлежат возврату и/или сохраняют право на невозврат если оригинал счета-фактуры не был отправлен. Стоимость доставки товара, возвращенного в связи с правом на отказ, принадлежит оплачивается ПОКУПАТЕМ. Кроме того, право на отказ не может быть использовано для товаров, которые не могут быть возвращены из-за их характеристики, таких как одноразовые товары, программное обеспечение, которое может быть скопировано, товары, которые быстро портятся, деформируются или имеют истекший срок годности. Осуществление права на отказ для всех видов программного обеспечения и программ, DVD, VCD, CD и кассет, компьютерных и канцелярских товаров (тонер, картридж, лента и т. д.) и всех видов косметических товаров осуществляется при условии, что упаковка товара не вскрыта, не повреждена и не товар не был использован.

Пункт 7

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

В осуществлении данного договора уполномочен Суд по делам потребителей по месту регистрации ПРОДАВЦА, также Арбитражный Суд Потребителей в мере, заявленной  Министерством промышленности и торговли Турции. Если заказ утвержден в электронном виде, ПОКУПАТЕЛЬ считается принявшим все условия этого договора.

ru_RURussian
en_USEnglish ru_RURussian
Регистрация
Сбросить пароль
Сравнить товары
  • Всего (0)
Сравнить